Parezija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to parezija?

Specifičan oblik govorenja istine koja kod govornika izaziva osećaj nelagodnosti naziva se parezija.

Da li Vam je nekada neko rekao da govorite pareziju? Ili ste možda čuli za ovaj pojam gledajući televizor ili slušajući svoje sagovornike tokom razgovora? A znate li koje je značenje ove reči?

parezija

Pojam parezija po etimologiji potiče od grčke reči parresia, što znači otvorenost, prostrodušnost, prostrosrdačnost. Parazija predstavlja specifičan oblik govorenja istine koji kod osobe koja govori izaziva određen osećaj nelagodnosti.

Dakle, parezija podrazumeva da će govornik govoriti istinu bilo o sebi ili nekome drugom, a ta istina će po njega imati određene posledice. Parezija kao oblik govorenja nosi određen rizik, a bitno je istaći da je govornik svestan tog rizika.

Shodno navedenom može se zaključiti da parezija predstavlja određenu slobodu govora, gde govornika istinu govoru otvoreno bez obzira na kritike koje će dobiti ili posledice koje će snositi.

Share.