Torijevci

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ko su torijevci? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Članovi dve političke partije koje su postojale u Parlamentu Engleske, Škotske i Irske nazivaju se torijevci.

Da li ste do sada bili u prilici da se susretnete sa pojmom torijevci? A da li znate koje je njegovo značenje?

Ako pojam torijevci posmatramo sa etimološke strane videćemo da je on na naše prostore stigao posredstvom engleske reči Tories, koja potiče od irske reči tory , što znači razbojnik, odmetnik. Reč je o podrugljivom imenu koje su torijevcima dali njihovi protivnici poznati pod imenom vigovci.

Torijevci su zapravo članovi dve političke partije koje su postojale u parlamentu Škotske, Irske i Engleske od 17-og veka pa sve do početka 19-og veka.

Prvo pojavljivanje pripadnici ove političke patije imali su 1678-e godine u Engleskoj kada su se usprotivili vigovskoj Povelji o isključivanju. Reč je o Povelji koja je trebala da liši nasledstva i prava na engleski tron, tadašnjeg vojvodu od Jorka – Džejmsa.

Torijevci su veoma brzo dobijali nove pristalice, pa su krajem 18-og veka dobili dominaciju u vladi sa Vilijamom Pitom Mlađim, a potom i Robertom Dženkinsonom. Njihova partija je zastupa državne interese aristokratije, trgovačke klase i funkcionera državne administratije.

Nakon što je sprovedena emancipacija katolika, torijevci polako kreću da gube vlast od vigovca. Ubrzo zatim u stranci se pojavljuje i više frakcija, a jedna od njih se transformisala u današnju Konzervativnu stranku, čije članove još uvek nazivaju torijevcima.

Share.