Tabula rasa

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je tabula rasa? Da li ste upoznati sa značenjem ovog pojma?

Tabula rasa je latinska reč čiji je doslovan prevod prazna ploča, a koja se koristi kako bi označila stav po kojem se čovek rađa u potpunom neznanju.

Pojam tabula rasa predstavlja latinsku reč čije bi doslovno značenje bilo prazna ploča, odnosno neispisana tabla. Poznato je da su Rimljani pisali na voštanim pločama, a tabula rasa je bio naziv takve ploče na kojoj još ništa nije bilo napisano.

Danas se međutim retko upotrebljava u ovom značenju. Kako sam termin tabula rasa predstavlja latinski prevod Aristotelovog izraza iz spisa “O duši” sa kojim se označava stanje duše kada na njoj nije ništa ispisano, ovaj termin koristi se da označi potpuno neznanje.

Brojne psihološke i pedagoške teorije koje se bave razvojem ličnosti koriste pojam tabula rasa za stav po kojem se čovek rađa potpuno prazan, te sve što poseduje stiče iskustvom i vaspitanjem. Dakle, po ovoj teoriji čovek je rođen bez unapred predviđenih osobina, a osobine koje će posedovati su rezultat njegove socijalizacije i iskustava.

Najjednostavnije rečeno, prema tabula rasi čovek se rađa kao prazan list, koji se piše tokom njegovog odrastanja.

Share.