Teleks

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Teleks

Šta znači pojam teleks

Vest poslata ili primljena preko teleprintera naziva se telekst.

Kada bismo zamislili da se svet odvija bez modernih telefona, samo sa uređajima za slanje tekstualnih poruka onda bi nam jedan teleks bio neophodan.

Izraz teleks potiče od grčke reči tēle koja znači na daljinu. Teleks se kod nas prevodi i kao teleprinter, odnosno uređaj za pisanje na daljinu. Teleks se sastoji od uređaja za slanje sa tastaturom i prijemnog uređaja koji su međusobno spojeni telefonskom vezom. Mogu biti povezani i radiovezom i onda se naziva radioteleprinter.

I prenesena pisana poruka naziva se teleks.

Teleks uređaji se pojavljuju u 20. veku, oni telegrafske signale odmah, automatski konvertuju u slova na papiru. Kasnije se pojavljuju i takozvani telefoto uređaji koji umesto poruka prenose sliku, posle njih su došli svima poznatii lefaks uređaji.
Što znači da je teleks preteča današnjim telefaks uređajima.

Prvi oblici telegrafa, kao naprave ili sistema za prenošenje pisanih poruka na daljinu pomoću posebnog sistema signala, pojavili su se još u starim civilizacijama, kada su korišćeni vatreni i dini signali kao prenosioci određenih poruka. Razvojem nauke, u 18. veku stvoren je semafor, potom u 19. veku elektromagnetski telegraf. Krajem 19. veka počinju se koristiti radio talasi pomoću radio-telegrafa. U narednom periodu napravljen je teleprinter. Takođe, e-mail i drugi sistemi za savremeni prenos poruka preko interneta spadaju u telegrafske sisteme.

Share.

Leave A Reply