Baština

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je baština?

Imovina koja je nasleđena od oca ili predaka naziva se baština.

Da li ste čuli za pojam baština? A da li ste upoznati sa njegovim značenjem?

Bitno je istaći da sam termin baština ima više značenje, zbog čega je neophodno da dobro obratite pažnju na sam kontekst rečenice kako ne bi ste pogrešili. U svom najopštijem značenju, baština se odnosi na imovinu koja je nasleđena od oca ili od predaka. Dakle, ona predstavlja sinonim za dedovinu, očevinu, starinu itd.

Reč je najpre o nepokretnostima, ali baštinom se mogu smatrati i pokretne stvari. Uglavnom je reč o stvarima koje su od nekoga značaja za određenu osobu.

U prenesenom značenju baština se odnosi na duhovna i kulturna dobra koja su nam ostavili preci.

Na našim prostorima kada se kaže baština, misli se na imanje koje je nasleđeno bilo od oca ili nekog drugog pretka. Često baština se može upotrebljavati i u značenju imanje, bašta, livada, njiva…

Baština se koristi i u značenju tradicija.

Share.