Budizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je budizam?

Filozofija i neteistička religija koja je nastala na severu Indije naziva se budizam.

Uverena sam da smo se svi susreli sa pojmom budizam koji je veoma prisutan u medijima, i da iako većina zna da budizam predstavlja religiju, nije sigurna zapravo kakva je to religija i kakvo je njeno učenje.

Ako posmatramo sa etimološke strane, termin budizam potiče iz sanskita, od reči Buddha Śãsana u značenju Budino učenje. Pojam budizam se definiše kao filozofija i neteistička religija koja je nastala na severu Indije.

Za osnivača budizma smatra se Sidarta Gautama po čijoj duhovnoj tituli je ovo učenje i dobilo ime. Budizam je nastao tokom 6-og veka pre nove ere sa ciljem da oslobodi um od mržnje, žeđi i neznanja, kao i da omogući čoveku da dostigne stanje nirvane, koje se smatra najuzvišenijim osećanjem gde je prisutna isključivo sreća.

Budizam se veoma brzo raširio indijskim podkontinetom, a nije mu dugo trebalo ni da zauzme ostale predele Azije. U današnje vreme budista najviše ima u Kini, Japanu, Tajlandu, Vijetnamu, Šri Lanki, Južnoj Koreji, Tajvanu i Kamboži, a procenjuje se da u svetu ima između 350 i 500 miliona pripadnika ove religije.

Dakle, budizam je jedna od vodećih religija, koja iako se smatra istočnjačnom religijom raširila se i na zapad gde polako uzima sve veći mah. Što se tiče njenog učenja, ono je jedinstveno, ali i pored toga dosta nalikuje hinduizmu i samsaru.

Ono što je bitno istaći, to je da se budizam deli na tri grane: terevada, mahajana i vađrajana.

Share.