Agorafobija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je agorafobija? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma?

Agorafobija predstavlja iracionalni strah od boravka na javnim mestima, otvorenom prostoru i mestima sa mnoštvom ljudi.

Već pri samom pomenu pojma agorafobija većini je sigurno jasno da je reč o nekoj fobiji, odnosno o iracionalnom strahu vezanu za neku stvar ili pojavu. A da li znate čege se plaše osobe koje imaju agorafobiju?

Etimologija nas upućuje da sam termin agorafobija potiče iz grčkog jezika, preciznije od reči αγορα , što znači trg i reči φοβος u značenju strah. Najpre se ovaj termin koristio da označi iracionalni strah od otvorenog protora, dok je danas njegovo značenje dosta prošireno i agorafobija predstavlja niz strahova vezanih za javna mesta, otvoren prostor i mnoštvo ljudi.

Ljudi koji pate od agorafobije misle da na ovakvom tipu mesta usled iznenadnih situacija (napada i tome slično), ne bi bili u stanju da potraže pomoć ili pobegnu u dogledno vreme. Primeri takvih situacija su trgovi i velike ulice, skupovi sa masom ljudi, bioskopi, autobusi itd.

Osoba će izbegavati navedena mesta jer se na njima oseća bespomoćno i ugroženo. Iako oni znaju da je njihov strah preteran, oni ne mogu da kontrolišu emocionalne reakcije koje su veoma intezivne i preterane.

Može se reći da ljudi koji pate od agorafobije nemaju strah od konkretne situacije ili nečeg objektivnog, već se plaše sopstvenih misli, ideja i oećanja koja se javljaju vezano za te situacije. Njihov stran se ispoljava u vidu gubitka svesti, trnjenja određenog dela tela, otežanog disanja, vrtoglavice, straha od ludila i straha od gubitka kontrole.

Ova fobija je dosta češća kod žena, a obično se javlja u adolesceniji ili ranom odraslom uzrastu. Osobe sklone agorafobiji su često osobe koje su preživele neka traumatska iskustva ili su pak bile snažno kritikovane i zanemarivane od strane svoje porodice.

Osoba sa agorafobijom se ne usuđuje da ide nigde bez sigurne osobe (prijatelja, člana porodice, psihijatra), koja će joj uliti privremeni i lažni osećaj sigurnoti. Često te osobe sa sobom nose flašicu vode, lekove, novac i ostale sitnice koje smatraju  potrebnim.

Kao i kod lečenja većine fobija, tako i kod lečenja agorafobije potrebno je suočiti se sa strahom. To se radi uz pomoć stručne pomoć i ljudi od poverenja, a sam oporavak mora teći postepeno.

Share.