Ludizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je ludizam? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Pokret engleskih radnika početkom 19-og veka koji je za cilj imao uništavaje fabrika i mašina naziva se ludizam.

Velikih napredak tehnologije i tehnike uticao je na to da čovek postane sve zamenljiviji, odnosno danas mašine rade većinu poslova koje je nekada obavljao čovek. Iako mašine ne mogu da razmišljaju, postoji niz mehaničkih radnji koje one mogu i to dosta brže i ekonomičnije da urade u poređenu sa čovekom.

Prva premena tehnologije i mašina uticala je značajno na smanjenje ljudske snage, zbog čega i nastaje pokret koji dobija naziv ludizam. Sam pojam ludizam počeo je da se koristi tokom 19-og veka, a ime je dobio po Nedu Ludu, koji je predvodio pokret koji se borio protiv kapitalističkih preduzetnika.

Ludizam ili ludistički pokret nastao je u Engleskoj i naišao na veliki broj pristalica, koje su smatrale da su mašine krive za masovnu nezaposlenost koja je nastala. Oni su na razne načine pokušavali da zaustave industrijsku revoluciju, pa su tako uništavali mašine, rušili fabrike, palili skladišta itd.

Samo par godina nakon početka pokreta donet je zakon kojim se sva dela pristalica ludizma kažnjavaju smrću, što je uslovilo pogubljenje čitavih grupa radnika. Kada su shvatili da to nije način na koji mogu da profitiraju i da uzrok nezaposlenosti ne leži u mašinama, već u njihovoj kapitalističkoj primeni, svoju aktivnost usmerili su u borbu protiv kapitalističkih društvenih odnosa.

Na prostorima Hrvatske ovaj termin koristi se u nešto drugačijem značenju. Naime, oni su izraz ludizam preuzeli iz latinskog jezika, od reči ludere, što znači igrati se i koriste ga da označe scensku razigranost i sklonost ka improvizaciji i ekstemporaciji.

Share.