Pacifista

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je pacifista?

Miroljubiv čovek koji je protivnik bilo kojeg vida rata naziva se pacifista.

Da li ste bili u prilici da čujete za pojam pacifista? A da li znate  koje je njegovo značenje?

Pitanje mira u svetu oduvek je aktuelno, i predstavlja večitu temu ne samo u politici, već i u brojnim drugim sferama života. Iako svi želimo da sprečimo neopravdano nasilje širom sveta, pacifisti su naročito izraziti u toj želji.

Termin pacifista je redak na našim prostorima, ali i pored toga veliki broj ljudi upoznat je sa njegovim značenjem. Sama reč nastala je od latinskog pacificus, što znači mirotvorac, koji izumire, miran.

Pacifista je izraz koji se koristi za miroljubivog čoveka, pristalicu pacifizma koji je prijatelj rešavanja međunarodnih sporova mirnim putem. Pacifista se protivi bilo kojoj vrsti nasilja u rešavanju sporova.

Svoja shvatanja temelji na moralnim načelima, ali i na pragmatizmu. Ovde je bitno istaći da postoje pacifisti koji se uporno i stalno drže principa nenasilja, ali ima i onih koji se protive ratu i nasilničkom ponašanju, ali dozvoljavaju upotrebu prisile i fizičke sile protiv određenih ljudi ili imovine.

Share.