Počinak

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je počinak? Šta znači izraz „poći na počinak“?

Počinak je stanje mirovanja tela, odnosno odmaranje.

Interesantno je da na našim prostorima pojam počinak se veoma retko koristi. Nešto je prisutniji u našoj religiji gde se uglavnom koriste izrazi „Božji počinak“ ili „večni počinak“. U slučaju da Vam nije najjasnije značenje ove reči, došli ste na pravo mesto.

Sam termin počinak koristi se da označi stanje mirovanja tela, odnosno odmaranje. Fraza koja se često koristi jeste „poći na počinak“ i ona označava da je određena osoba otišla da se odmori, i ovde je uglavnom reč o spavanju. Dakle, ako kažemo da idemo na počinak, mi ustvari hoćemo da kažemo da idemo da spavamo.

Izraz počinak često se koristi i prilikom smrti određene osobe. Naime, obično se mrtvima želi „večni počinak“ što znači da se njihovom telu želi večni odmor, a duši večni spokoj.

Share.