Emergencija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to emergencija?

Emergencija predstavlja izraslinu na organima biljaka. Takođe ovaj pojam se koristi i u filozofiji gde označava spontano pojavljivanje višeg stupnja od prethodnog.

Da li ste imali prilike da čujete za izraz emergencija? A da li znate koje je njegovo značenje? Naime, ovo je reč koja ima više značenja koja zavise od konteksta rečenice.

emergencija

Pojam emergencija potiće od latinske reči emergere koja ima značenje izroniti ili iznići. Ipak ovu reč retko kad upotrebićemo u tom značenju. U filozofiji emergencija je jako važna i predstavlja spontano pojavljivanje višeg stupnja od prethodnog (odnosno određeni kontinuitet).

Emergencija takođe predstavlja izraslinu na biljnim organima (stablu, listovima, cvetu i dr). Ona nastaje od epidermalnih i subepidermalnih stanica. Trn na ružama predstavlja najčešću i najrasprostranjeniju emergenciju u biljnom svetu.

Ova reč koristi se i u značenju velika opasnost, odnosno neki veliki neočekivani događaj, ili nevolja koja predstavlja kritičan period.

Share.