Segregacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Segregacija

Šta je to segregacija?

Odvajanje, odnosno izdvajanje iz neke celine naziva se segregacija.

Etimološki posmatrano reč segregacijanastala je od latinske reči segregare u značenju različiti tj. rastaviti, odvojiti. Pojam segregacija koristićemo kada želimo da nešto izdvojimo iz određene celine. Pa tako deoba zajedničko zemšljita ili bilo koje druge imovine naziva se segregacija.

Ipak najčešće reč segregacija možemo čuti u značenju diskriminacija, odnosno u ovom slučaju segregacija predstavlja razdvajanje (izdvajanje) ljudi na osnovu različitih kriterijuma koji se kose sa ljudskim pravima. Poslednjih godina segregacijauzela je dobila sve više maha, pa tako danas imamo etničku, rasnu, nacionalno, polnu, versku i mnoge druge segregacije. Ipak dva su osnovna obilka u kojima se javlja nama poznatiji kao stvarni i pravni oblik.

Pravna segragacija predstavlja onaj oblik izdvajanja ljudi koji je ugrađen u ustavni poredak i ojačan različitim kaznenim merama. Nju sprovode različite društvene institucije poput škola, policije, suda i drugo. Za razliku od nje stvarna segregacija je dosta češća i svako od nas je susreće svakodnevno. Ona predstavlja jednu vrstu nesnošljivosti između ljudi, a predrasude su te koje utiču na njen nastanak i dalji razvoj.

Share.