Sofizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Sofizam

Svi dobro znamo da je sofia majka mudrosti, a da li je tako baš sa svim rečima i kovanicama koje u osnovi imaju reč sofia?

Sofizam se vezuje za neku smicalicu, kad je nešto lukavo a ujedno i mudro rečeno. To može biti zaključak na osnovu dvosmislenosti izraza za određeni srednji pojam radi zavođenja i zbunjivanja drugog.

Izraz potiče od grčke reči sóphisma u značenju lukavstvo, zavaravanje.

Odličan opis sofizma jeste, u filozofiji poznat kao, Epimenidov primer: “Epimenid, Krićanin, kaže da svi Krićani lažu; a Epimenid je sam Krićanin, te, prema tome, nije istina da Krićani lažu; dakle, Epimenid govori istinu; dakle, svi Krićani lažu”.

Može se zaključiti da su sofizmi, zapravo, namerne logičke greške. Vrhunac umeća razmišljanja, govora i nadmudrivanja. Postoji i tumačenje da sofizam podrazumeva prikazivanje neistine istinitom.

U svakom slučaju, svako treba da se upozna sa sofizmom kako sam ne bi činio sofizam ili da ne bi upadao u zamku sofizma drugih. Takođe, gde god postoji dokaz i rasprava tu postoji ili se može desiti sofizam.

Još jedan primer sofizma: “Razvod dolazi nakon braka, a brak nakon saglasnosti obe strane. Dakle, razvod dolazi nakon saglasnosti obe strane”.

Sofizam je najprisutniji u dvosmislenim i sugestivnim sudovima. Moguć je i u području racionalnog i iracionalnog, kao što su područja politike, kulture, društva i td.

Share.