Abreakcija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je abreakcija? Koje značenje ima navedeni pojam?

Namerno ili spontano oživljavanje uspomena koje su povezane sa potisnutim sećanjima na neki traumatiski doživljaj naziva se abreakcija.

Pojam abrekcija se veoma retko upotrebljava u svakodnevnom govoru, zbog čega veliki broj ljudi ne samo da se ne susreće sa ovim pojmom, već ne zna njegovo značenje. Ako Vas zanima koje je to značenje ove reči i kada se ona upotrebljava, pročitajte tekst koji sledi.

Sam termin abreakcija na naše prostore došao je posredstvom latinskog jezika i koristi se da označi reagovanje, odnosno oslobađanje emotivne energije vezane uz neki potisnuti događaj.

Po definiciji, abreakcija predstavlja namerno ili spontano oživljavanje i pražnjenje afekata koji su bili povezani sa nekim potisnutim predstavama i sećanjima na određeni traumatski doživljaj, koji je na osobu imao patogeno dejstvo.

Zahvaljujući abreakciji dolazi do smanjenja ili potpunog otklanjanja emocionalne napetosti. Obično je propraćena osećajem uzbuđenosti bilo u ponašanju ili govoru.

Do abreakcije uglavnom dolazi prilikom psihoterapije, mada se ona može javiti i spontanim putem.

Share.