Tradicija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je tradicija? Šta znači kada kažemo da se nešto tradicionalno održava?

Svojevrsno pravilo koje se ponavlja iz generacije u generaciju naziva se tradicija.

Svi znamo za razne oblike tradicije ali kad se pokušava isti pojam definisati postaje zbunjujuće. Naime, svi znamo da ako se nešto praktikuje svake godine, bez obzira da li se radi o nekim događajima ili proslavama, kažemo da se tradicionalno održava.

Na primer, N.N. slavi svoj rođendan tradicionalno svake godine u određenom restoranu. Tako kada dođe datum njegovog rođenja unapred znamo da ćemo biti pozvani i gde treba da dođemo.

Tradicija je nešto što ne odstupa od pravila, nešto što se ponavlja iz godine u godinu, kontinuirano bez promena.

Ako kažemo da je neko tradicionalan znači ili da je konvencionalan, uobičajen ili da je predvidiv, da poštuje običaje i pravila.

Ipak pojam tradicije se definiše na dva načina. Kao sećanja ili čuvanje priča i običaja, istorije od generacije do generacije, bez zapisane reči, isključivo usmenim predanjem. Što se postiže kroz rime, a ne retko i ritam. Zato se priče koje su sačuvane na ovaj način zovu tradicija ili predstavljaju deo usmene tradicije.

Druga definicija ovog pojma predstavlja procedure koja se ponavljaju generacijama, svake godine bez izuzetka. Na primer, proslava Nove godine se tradicionalno organizuje na trgovima svih većih gradova.

Share.