Tora

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je Tora? Gde se sve upotrebljava ovaj pojam?

Petoknjižje je drugi naziv za Toru.

Kod Jevreja Tora se svrstava u svetu knjigu, poput Svetog pisma u hrišćanstvu ili Kurana kod muslimana.

Poreklo same reči tora objašnjavaju etimolozi navodeći jevrejsku reč תּוֹרָה koja znači učenje ili nauk. Takođe, reč Petoknjižje (od grčke reči Πεντάτευχος) je sinonim za izraz Tora, jer se ona sastoji od 5 knjiga Mojsijevih i predstavljaju temelj jevrejskog pravnog i etičkog učenja.

Reč Tora nalazi se i u prve četiri knjige Bibliji nagoveštavajući ili ukazujuući na neku posebni nauk ili pouku.

Tora se deli na pisanu i usmenu. Naime, Mišna i Talmud govore o usmenoj Tori dok pisana Tora sjedinjuje i jednu i drugu.

Pojam Tore se upotrebljava i akademsskim krugovima i skupovima kako bi označili neku doktrinu, hipotezu ili naučnu disciplinu.

U suštini, Tora predstavlja kod Jevreja Božije zaveštanje jevrejskom narodu i sadrži Božije zakone po kojima bi pravi Jevreji trebali živeti. Uže značenje Tore predstavlja prvih 5 knjiga Starog Zaveta ili knjige Mojsijeve. To su: Knjiga postanja, Knjiga izlaska i tri knjige koje je Bog poput zakona ostavio Jevrejima a preneo ih Mojsije.

Toru je najjednostavnije shvatiti, što joj i samo ime kaže, instrukcije i ponuđen put za život ko želi da hoda kroz njega na pravi način. Takođe, za Jevreje je čitanje Tore javno jedno od temelja njihovog života.

Share.