Idolopoklonstvo

0

Šta je idolopoklonstvo? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma?

Obožavanje idola, koje je karakteristično za politeističke religije i verske pokrete naziva se idolopoklonstvo.

Etimologija nas upućuje da sam termin idolopoklonstvo ima korene u grčkim rečima eidwlon (eidolon), što znači slika i reči latreia (latreia) u značenju obožavanje. Dakle, reč je o obožavanju idola, odnosno idolopoklonstvu.

Sam pojam idolopoklonstvo je veoma star i datira još od davnina, sa pojavom prvih religija. Pre svega karakteristično je za politeističke religije i verske pokrete, gde se tretira kao greh. U avramskim religijama, u koje spadaju judaizam, hrišćanstvo i islam, idolopoklonstvo se smatra kao zamena za obožavavanje istinitog Boga.

Dakle, obožavanjem idola, odbacuje se vera u istinitog Boga i vrši se supstistucija. Primera radi, kod starozavetnih Jevreja, idolopoklkonici su svi oni koji su odbacivali veru u Boga Jahvea i klanjali se idolima koji su personifikovali bogatstvo prirode i silu.

Po hrišćanstvu, idolopokloni su svi oni koji umesto istinitog Boga, smatraju i obožavaju nekog ili nešto drugo. Ovde bi I obožavanje anđela ili nekog drugog svetca bilo idolopoklonstvo, jer niko i ništa ne može zameniti Boga.

Ovaj pojam ima i svoje preneseno značenje, gde se koristi za preteranu ljubav prema nekome ili nečemu.


Share.

Leave A Reply