Imerzija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Imerzija

Značenje reči imerzija

Specifična vrsta potapanja naziva se imerzija.

Imerzija se primenjuje u raznim naučnim oblastima kao proces specifične vrste potapanja, te se zavisno od konteksta određuje i njeno značenje.

Etimologija nas upućuje na poreklo izraza imerzija navodeći latinsku reč immersion u značenju potapanje, uronjavanje, zagnjurivanje.

U astrologiji se pojam imerzije pominje kao ulazak jednog nebeskog tela u senku drugog nebeskog tela, ali tako da jedno nebesko telo zaklanja drugo nebesko telo. Imerzija se ovde može objasniti i kao zamračivanje jedne zvezde sunčanim zracima.

Optika ima nešto drugačije pojašnjenje, odnosno drugačiju upotrebu pojma imerzije. Naime, imerzija se odnosi na dobijanje što boljih likova pod mikroskopom( umesto vazduha između donje površine najdonjeg sočiva u objektivu i stakla koje pokriva predmet) pri najjačim uveličavanjima i pri tome se upotrebi određena tečnost. Zato postoji i takozvana homogena imerzija kada se tečnost i staklo za pokrivanje objekta izaberu tako da oboje imaju isti indeks prelamanja kao i najdonje sočivo objektiva.

U pojedinim religijima tzv. imerziono krštenje je deo krštenja kada svešteno lice zagnjurivanjem u vodu simbolizuje čin Hristovog krštenja na reci Jordan u Jerusalimu.

Dok se u medicini ovaj pojam koristi u nešto drugačijem kontekstu. Ovde se imerzija odnosi na primenu i korišćenje stalnog, permanentnog kupatila.

Share.