Reperkusija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to reperkusija?

Reperkusija je reč sa više značenje, a najčešće se koristi kao sinonim za odbacivanje, odnosno odbijanje (zvuka, svetlosti i tome slično).

Da li ste nekada bili u prilici da čujete za pojam reperkusija? A znate li koje je njegovo značenje?

reperkusija

Ako posmatramo etimologiju vidimo da je izraz reperkusija preuzet iz latinskog jezika, i to od reči repercussion, koja označava odbijanje, tj. odbacivanje.

U tom kontekstu ovaj pojam koristićemo kada želimo da kažemo da se zvuk, svetlost i tome slično odbio, odbacio ili reflektovao.

Pored ovog značenja, reperkusija ima i druga koja zavise od toga u kojoj oblasti se koriste. Pa tako u medicinskim naukama, reperkusija se koristi kako bi iskazala suzbijanje nečega (na primer suzbijanje virusa i tome slično).

U muzičkim naukama reperkusija predstavlja ponavljanje jednog istog tona ili ponavljanje postavljenje teme u svim glasovima jedne figure.

U svom figurativnom značenju reperkusija označava odjek ili protivdejstvo.

Share.