Scijentizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Scijentizam, šta je to zapravo? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem ovog pojma?

Filozofska nauka i ideologija koja izdiže nauku iznad ostalih tumačenja života naziva se scijentizam.

Iako pojam scijentizam nije toliko čest u svakodnevnoj komunikaciji na našim prostorima, nije na odmet da znate njegovo značenje, pogotovo kada se uzme u obzir činjenica da isti s’ vremenom dobija na značanju.

Naime, scijentizam je stanovnište po kojem društvene nauke treba da iz svog fonda izostave sve ono što ne može neposredno da se proveri. Drugim rečima, metodologija prirodnih nauka treba da predstavlja uzor i za društvene nauke.

Po definiciji, scijentizam je filozofska nauka i ideologija koja izdiže nauku iznad ostaih tumačenja života, te zagovara izdizanje prirodnih nauka (u odnosu na društvene). Etimologija nas uči da je sam termin scijentizam potekao iz latinskog jezika, od reči scientia, što znači znanje, nauka.

Po scijentizmu društvene nauke nisu prave nauke jer one ne mogu dosledno da slede metodu prirodne nauke, odnosno one ne dolaze do naučne istine nego samo do mišljenja ili verovanja.

Scijentizam je nastao u 18-om veku u Severnoj Americi kada je Meri Beker Edi smatrala da se bolesti mogu lečiti verom i molitvom, odnosno da povojno dejstvo i istina nalazi u sugestivnom uticaju vere i molitve.

Svoj vrhunac ova ideologija doživljava sredinom 19-og veka kada je sve isticano kroz veru, te je postizanje bilo kakvog napretka bilo moguće kroz razvoj prirodnih nauka.

Share.