Mikstura

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Mikstura

Značenje reči mikstura

Svojevrsna mešavina naziva se mikstura.

Sigurno ste čuli za razna mešana pića kako alkoholna tako i bezalkoholna, te u oba slučaja se to može nazvati mikstura. Međutim, ovaj pojam se upotrebljava i u farmaciji, ali i u muzici, pa i u svakodnevnom govoru.

Etimologija nas i ovaj put upućuje na latinski jezik, tako da i izraz mikstura potiče od latinske reči mixtura u značenju smeša, mešavina ili bućkuriš.

U farmaciji mikstura predstavlja mešavinu raznih lekova. Takođe, za miksturu se vezuju i razne kreme ili lekovite paste, masti ili melemi.

U muzici se pojam mikstura koristi pri orguljskom registru za pojačavanje tonova, kao mešavina osnovnog tona, kvinte i oktave. Kod jezičkih svirala, poput frula, ton nastaje tako da vazdušni mlaz udara u jezičac koji pod njim treperi i udara u žljeb koji daje ton.

Postoji i posebna vrsta registara, pod imenom ”alikvote” ili miksture. Ove miksture predstavljaju složene registre koji sadrže po više svirala spojenih na jedan ventil. Karakteristične su po tome što ne daju čisti ton već osnovni ton sa nekim od tonova alikvotnog niza. Pomenute miksture se uvek koriste u kombinaciji sa drugim registrima, što ste verovatno čuli kod zvuka koji imaju orgulje, sa prepoznatljivim visokim, sjajnim i svečanim zvukom.

Share.