Misa

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Koje značenje ima reč misa?

Šta znači kada čujemo da neko ide na misu? Misa je bogosluženje, odnosno obredna radnja koja se obavlja u hramu.

Misa je pojam kojim označavamo obred slavljenja evharistije – pričešća u obredima Katoličke crkve, Starokatoličke crkve, u Anglokatoličkoj tradiciji i u pojedinim Luteranskim crkvama. Reč misa potiče iz latinske sentence: „Ite, missa est!“ , koja u prevodu znači: „Idite, otpust je!“

Evharistija postoji i kod Pravoslavaca, ali se njeno slavljenje kod vernika ne naziva misom.

Prema verovanju Hrišćana, misu kao slavljenje evharistije – svete tajne, ustanovio je sam Isus na Poslednjoj večeri. Simbolično, na misi vino i hleb predstavljaju krv i telo Isusa Hrista, oni se dele ljudima a sve to je još jedan simbol i podsećanje na Hristovu žrtvu. Misa je zapravo i gozba na kojoj ljudi za istim stolom jedu i piju i u isto vreme pristupaju najsavršenijoj molitvi.

Koreni ovog obreda, potiču još iz nekih ranijih religija kada su se bogovima prinosile žrtve obično u vidu životinje da bi se oni odobrovoljili i dobrim vratili. Ovakav smisao žrtve kasnije su preuzeli i Hrišćani. Međutim, smatraju da za prinošenje žrtve ne treba usmrtiti životinju, već da je Bogu potrebno udovoljiti žrtvovanjem sebe celog života – ljubavlju i dobrotom. U tom slislu, Hristova žrtva je najuzvišenija jer spašava ljudstvo od svih grehova. Zato se Hrišćani raduju misi pošto ih taj obred uvodi u zajedništvo s Bogom pa je misa i vrsta gozbe.

Izvodi je sveštenik na oltaru koji je i gozbeni sto. Hrana i piće su hleb i vino.

Share.