Pastorala

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Pastorala, šta je to zapravo? Znate li šta ova reč označava i kada se sve koristi?

Pastorala je naziv za pastirsu pesmu i igru.

Da li ste do sada bili u prilici da čujete za pojam pastorala? A da li znate koje značenje ima ova reč ?

Etimologija nas uči da je sam pojam pastorala potekao iz latinskog jezika, od reči pastorale što znači pastirski. Na našim prostorima ovaj pojam pre svega se koristi da označi muzički komad koji ima pastirski karakter.

Veruje se da je pastorala nastala u italijanskoj književnosti sredinom 16-og veka kao poseban obik drame koji se vezuje za arkadijsku književnu tradiciju. Reč je o dramskom obliku čiji se zaplet odvija u idiličnom ambijentu, gde pastiri i pastirice slave ljubav, život i prirodu, daleko od gradskog života.

U muzici, pastorala označava poseban žanr gde se različitim muzičkim sredstvima sugeriše na atmosferu koja vlada u seoskom životu. Pre svega reč je o različitim instrumentima poput tamburice, gajdi, gusla itd. Brojne opere koje potiču još iz baroka ustvari su prve muzičke pastorale koje su se pojavile u Italiji i veoma brzo raširile po celoj Evropi.

U slikarstvu, parstolara je naziv za sliku čija kompozicija prikazuje prizor iz života pastira.

Share.