Indicija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Indicija, šta je to zapravo? Koje značenje ima pojam indicija, a koje indikacija?

Znak koji na nešto upućuje, koji daje mogućnosti za neke pretpostavke i prema kojem se izvodi neki zaključak naziva se indicija.

Sam termin indicija prethodnih godina nije bio toliko prisutan na našim prostorima kao što je to slučaj danas kada ga sve više susrećemo u različitim sferama života, zbog čega ako već niste, trebali bi da se informišete o njegovom značenju.

Etimološki posmatrano pojam indicija je potekao od latinske reči indicia, što znači znak, predznak. U svom najopštijem značenju indicija se odnosi na znak koji na nešto upućuje, koji daje mogućnost za neke pretpostavke i prema kojem se izvodi neki zaključak.

U medicini, indicije predstavljaju znak ili simptome koji ukazuju na postojanje nekog stanja (bolesti).

U pravu, indicija predstavlja okolnosti koje izazivaju sumnju ili osnov za sumnju. Dokaz koji je izveden indicijom predstavlja dokaz donesen na osnovu izvesnih znakova, odnosno dokaz za krivicu optuženog samo po osnovima sumnje.

Često se umesto termina indicija koristi i pojam indikacija koji ima potpuno isto značenje, s ’tim da se na našim prostorima indikacija uglavnom koristi da označi neko uputstvo.

Share.