Inkluzivno

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači inkluzivno?

Inkluzivno znači uključivo, ono koje uključuje, koje je sadržano u sebi.

Sam pojam inkluzivno veoma je redak na našim prostorima, te su šanse da će te se susresti sa njim veoma male. Zbog toga mali broj ljudi je upoznat sa značnjem ove reči.

inkluzivno

Ako posmatramo sa etimološke strane reč inkluzivno potiče iz latinskog jezika, od reči inclusio, što znači uključenje, obuhvatanje, sadržavanje u sebi.

Pridev inkluzivno se dakle koristi za ono koje uključuje, koje je sadržano u sebi. Često pojam inkluzivno koristi se i u značenju podrazumevano.

Da bi smo pojasnili ovaj pojam koristićemo sledeću rečenicu: „Rok za žalbu je do 5-og juna inkluzivno“, ovde inkluzivno označava da se u navedeni rok računa i završini dan. U ovom slučaju to je 5-ti jun.

Share.