Iluminacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je iluminacija i koje reči su još izvedene iz te imenice. Koje značenje ima pojam „iluminacija“?

Iluminacija je u najopštijem smislu – nivo osvetljenosti ali i bogatsvo motiva u slikarstvu. Reč se koristi u različitom kontekstu u društvenoj sferi, slikarstvu, ili u tehnici, nauci…

Iluminacija ili manuskript u slikarstvu predstavlja ukras rukopisa i knjige, uz upotrebu minijatura, inicijala i ornamenata bordure. Ovo bogatstvo motiva i veština primene bili su od posebnog značaja u periodima kada su rukopisne knjige bile u stvari – jedine dostupne knjige.

Iluminacija je u slikarstvu bila prisutna još u antičkom razdoblju ali je procvat doživela sa pisanim knjigama. Posebno bogata i vredna iluminacija kod Biblije i jevanđelja, prave se uglavnom u samostanima dok se počev od 12. veka radi i privatno, dok vek kasnije počinje da se vrši i u radionicama pri univerzitetima.

Kada se krenulo sa štampanjem prvih knjiga, pronalaskom Gutenbergove štamparije – 1455. godine, i iluminacija nalazi svoje mesto.

U turskoj i Indijskoj kulturi i književnosti, iluminacije dostižu vrhunac tokom 16,17. i 18. veka.

Pojam iluminacija ima svoj značaj i u religiji gde označava prosvetljenje kao nivo spoznaje i uz pomoć Boga.

Share.