Kontradiktornost

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kada nastupa kontradiktornost? Koje značenje ima pojam kontradiktornost?

Kontradiktornost kao izraz potiče iz latinskog jezika i reči – contradictio što znači: suprotnost, protivrečje, istovremena tvrdnja i negacija jedne iste stvari.

Kontradiktorna može biti i osoba koja je sklona davanju izjava i mišljenjima koja se često kose jedna sa drugim.

Šta je kontradiktornost u filozofiji? U tradicionalnoj filozofiji smatra se da kontradiktornost pripada procesima mišljenja, a da je kontradikcija u realnosti – samo prividna.

Kontradiktornost je pak na primer prema Heraklitu, osnovna odlika svega što je u razvoju i važan konstitutivni moment jedinstva umnog i realnog, što kasnije potvrdjuje i Hegel.

U marksističkoj filozofiji kontradikcija je temeljno stanje dijalektičke suprotnosti između pojava i u pojavi samoj što se u tom pravcu primenjuje na društvo, društvene protivrečnosti, prvenstveno u ekonomskom smislu i klasnoj hijerarhiji. Prema toj teoriji, društvene kontradiktornosti vode ka promenama u društvu i preobražaj kako u materijalnom tako i u duhovnom smislu. Prema marksistima, cela istorija je istorija borbe i antagonističkih momenata proizvodnje i društvenih snaga.

Share.