Kolosalno

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači kolosalno?

Kolosalno znači golemo, veliko, veličanstveno, silno.

Iako pojam kolosalno nije čest u svakodnevnoj komunikaciji, do sada ste sigurno čuli za njega. A da li znate šta on znači?

kolosalno

Prateći etimologiju dolazimo do podatka da je termin kolosalno u naš jezik preuzet iz latinskog, od reči colossalis, koja ima značenje nečeg ogromnog, golemog, velikog.

Kod nas kolosalno se upotrebljava za ono što oduševljava pre svega svojom veličinom. Dakle, reč je o nečemu veoma velikom, silnom, veličanstvenom, nešto što je džinovsko i gorostasno.

Može se koristiti za sve velike stvari i pojave, ali i za nešto što možda nije toliko veličinski veliko, ali opet na neki način izgleda veličanstveno.

Share.