Sužanj

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je sužanj i koje značenje ima taj pojam?

Najjednostavniji prevod reči sužanj glasi da je to – rob.

Sinonimi koji se takodje koriste u istom smislu i imaju isto ili slično značenje su: posluga, dvorilac, poslužitelj, sluga, lakej, sobar, pazikuća, komornik, batler, skutonoša…

U zavisnosti od jezika iz kojih sinonimi potiču zavisi i njihovo konkretnije značenje, mada je jasno da je uvek reč o osobi koja nema potpunu slobodu i koja iznad svoje volje ima gospodara koji odlučuje o mnogim stvarima u životu jednog sužnja, računajući nekad i privatni život.

Činjenica je da su potlačeni, odnosno robovi u Osmanlijskom carstvu na primer, imali posebnu hijerarhiju. Mnogi od njih su uživali velika prava i stekli bogatstvo, ali je njihov status roba omogućavao gospodaru da odlučuje o njihovom porodičnom životu, udaji, mestu stanovanja…

Sužanj takodje može biti još i: vazal, nadzornik, kalfa, poslužnik, izmećar, momak, poniznik, potrčko, potlačenik, podjarmljenik, statista, posilni…

Sužanj” je takodje ime TV eseja u produkciji RTS-a, koji je zasnovan na poeziji ruskog pisca Aleksandra Puškina.

Share.