Infiltriranje

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači infiltrirati se negde?

Infiltrirati se negde, znači ući tajno u odredjeni krug ljudi.

Pojam infiltrirati upućuje na ulazak u neke grupe poput kriminalnih kako bi se lakše došlo do odredjenih potrebnih informacija.

Policijski inspektori tako pokušavaju da se „uvuku“ recimo u organizovanu grupu narko – dilera, postaju vremenom njihov „ravnopravni član“ i tako, i sami radeći ilegalan posao, stiču informacije koje imaju značenje u istragama, optužnicama, sudjenjima…

Takodje, i novinari se neretko infiltriraju u neke organizacije i grupe da bi objektivno izveštavali o nekom problemu ili fenomenu. Reporteri se tako zapošljavaju na primer u fabrikama o čemu posle izveštavaju u medijima kroz prizmu poštovanja prava radnika u pogonu, ulaze u krug makroa da bi u reportaži izneli prave činjenice o prostituciji.

U svakom slučaju, infiltriranje je u pomenutim profesijama rizičan posao i poverava se isključivo najistaknutijim profesionalcima.

Share.