Prozelitizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je prozelitizam? Znate li tačno značenje navedenog pojma?

Namtljivo i nasrtljivo, nasilno i fanatično vrbovanje za jednu versku zajednicu ili političku grupaciju naziva se prozelitizam.

Ako znate značenje pojma prozelitizam, svaka Vam čast! Naime, iako je ovaj pojam prisutan na našim prostorima, veoma retko se upotrebljava zbog čega veliki broj ljudi nije upoznat sa njegovim značenjem.

Etimologija nas uči da je sam termin prozelitizam potekao iz grčkog jezika, od reči proselythos u značenju pridošlica, došljak.  Ovaj pojam postoji još od davnina i uvek je bio usko povezan sa bitnim pojmovima hrišćanske religije, ali poslednjih godina je poprimio potpuno negativno značenje.

Prozelitizam se definiše kao manija ili pomama obraćanja u neku veru pristalica druge vere, težnja onih koji gledaju da, naročito nečastnim i ruznim sredstava pristalice druge verske stranke pridobiju za svoju stranku.

Osoba koja pređe u drugu veru naziva se obraćenih, tj. prozelit. Bitno je istaći da se pored primene koju ima u religiji, ovaj pojam dosta upotrebljava u politici da označi pridošlice, odnosno osobe koje prelaze iz jedne stranke u drugu.

Primer prozelitizma koji je poznat svim Srbima jeste onaj koji se dogodio u 19-ov veku u Dalmatici. Naime, katolička crkva pod pokroviteljstvom Austrijskog carstva je tada uticala na pravoslavne Srbe da pređu u rimokatoličku veru. Oni su to i učinili iz straha od smrti, jer je hrana i druga pomoć davana samo onima koji su bili rimokatoličke vere.

Interesanto je da je u Grčkoj prozelitizam ustavom zabranjen.

Share.