Kolaborant

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je kolaborant? Koje je tačno značenje ovog pojma i koje to ljude možemo nazvati kolaborantima?

Pomagač u nekom poslu, saradnik, pomoćnik naziva se kolaborant.

Iako nije toliko čest u svakodnevnoj komunikaciji, pojam kolaborant je i te kako prisutan u poslovnim sferama, zbog čega je važno da znate koje je njegovo značenje.

Etimologija nas uči da je sam termin kolaborant potekao od latinske reči collaboration, koja se koristi da označi saradnju, sarađivanje, odnosno zajedničko delovanje pojedinaca ili skupina radi postizanja određenih ciljeva. Ti pojedinci nazivaju se kolaboranti.

Drugim rečima, kolaborant je saradnik, pomoćnik, odnosno pomagač u nekome poslu. Kolaborant je onaj koji je sa nekim iz iste struke, zvanja, ranga, odnosno kolega. Reč je o osobi koja sa nekim u nečemu zajedno učestvuje, odnosno sarađuje.

Pojam kolaborant je korišćen u drugom svetskom ratu da označi saradnika fašističkog okupatora, odnosno sve one koji su sarađivali sa vlastima socijalističke Nemačke, bilo da je reč o pojedincima ili celoj vladi.

Share.