Fazon

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je fazon? Šta znači kada kažemo „u fazonu“, a šta znači pojam fazonirati?

Fazon je pojam koji označava kroj, oblik, izgled, odnosno način na koji je nešto načinjeno.

Za termin fazon čuli smo svi, a većina ljudi redovno koristi ovaj pojam iako nema pravilnu percepciju šta on znači. Naime, svi mi skloni smo da kažemo da je nešto baš „u našem fazonu“, odnosno da nije u „fazonu koji furamo“, a koliko nas zapravo zna pravo značenje pojma fazon?

Etimologija nas uči da termin fazon potiče od francuske reči façon u značenju činjenje, pravljenje, a sam termin odnosi se na rad, izradu, oblik kroj, odnosno način na koji je nešto načinjeno. Fazon se često koristi i da označi spoljašni izgled čoveka, odnosno njegov način odevanja.

U modernom rečniku mladih fazon predstavlja nezaobilazan termin koji se koristi svakodnevno i to uglavnom u prenesenom značenju koje ova reč ima. Ovde fazon može da znači kao, otprilike, na tu foru, a interesanto je da se veoma često upotrebljava kao poštapalica ili uzrečica koja nema nikakvo značenje. Primeri za to bio bi:

 „Ja u fazonu tražim mu par, on u fazonu neće da mi da.“ ili „Svi smo bili u fazonu da ne idemo, ali na kraju smo ipak otišli“.

Ovde je bitno istaći i značenje još jednog termina, a to je reč fazonirati. Ova reč se uglavnom koristi kod mlađe populacije, a znači izraditi, uobličiti, oblikovati, doterati, udesiti se.

A kao što većina Vas zna, fazon je takođe naziv za čokoladicu koju proizvodi kompanija “Soko Štark”.

Share.