Fetva

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to fetva?

Pravno rešenje koje donosi muftije o nekoj spornoj stvari naziva se fetva.

Izraz fetva nešto je ređu u svakodnevnoj komunikaciji, zbog čega je logično da mali broj ljudi zna koje je značenje ove reči. Pored toga ova reč se gotovo danas i ne koristi kako u svakodnevnm govoru tako i u drugim sferama u našoj zemlji.

fetva

Pojam fetva po etimologijii potiče od arapske reči al-fatwa i najjednostavnije rečeno označava šerijatsko pravno mišljenje.

Po definiciji fetva predstavlja pravnu odluku odnosno, zakonsku izjavu koju izdaje pravnik u islamu. Uglavnom, fetva se izdaje na zahtev osobe ili sudije kako bi se rešilo pitanje rimskog prava, odnosno utvrdilo gde je isto postalo nejasno.

Fetve se uglavnom odnose na one stvari koje nisu zakonom predviđene. Osoba koja izdaje fetvu naziva se Muftija, dok mudžtehid predstavlja osobu koja je sposobna izdati ovo rešenje.

Dakle, može se zaključiti da fetva predstavlja pravno mišljenje tj. rešenje koje donosi muftija na zahtev kadije ili određene private osobe, a na temelju kojeg će kadija doneti odluku u spornom slučaju.

Share.