Metasomatoza

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to metasomatoza?

Pretvaranje jedne vrste stene u drugu sasvim drugačije vrste naziva se metasomatoza.

Pojam metasomatoza se uglavnom koristi u geologiji i srodnim naukama, dok su šanse veoma male da u svakodnevnoj komunikaciji čujete ovu reč.

Metasomatoza

Po etimologiji metasomatoza potiče od grčkih reči meta koji predstavlja prefiks koji znači promenu i soma u značenju telo. Po definiciji metasomatoza predstavlja izmenu strukture i mineralnog sastava stena pod uticajem raznih vodenih rastvora.

Tokom metasomatoze jedna vrsta stena pretvara se u sastvim drugačiju vrstu. To se dešava usled dejstva vodenih rastvora koji ili donesu ili isperu hemijske sastave iz stene.

Metasomatoza je izuzetno važna u geologiji jer se uz pomoć nje mogu preneti neke štetne materije, naravno pod uslovom da se iste mogu rastvoriti u vodi. Obično u procesu metasomatoze jedan mineral se menja sa drugim i to delovanjem volatila koji sadrže mineral.

Share.