Saturacija

0

Saturacija

Reč saturacija je reč latinskog porekla (lat. Saturare) označava zasićivanje, zasićenje, zasićenost, neutralizaciju.

Pojam se najčešće koristi u medicini, gde izražava zasićenost krvi kiseonikom. U farmaciji, saturacija su lekovi koji vrše sakupljanje I netralisanje želudačne kiseline.

U hemiji se koristi kao pojam koji izražava zasićenje (na primer zasićeni rastvor zasićene masne kiseline).


Share.

Leave A Reply