Rusofil

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ko je rusofil? Kakvo je značenje ima pojam rusofil?

Najjednostavnije objašnjeno, rusofil je osoba koja ceni i gaji veliko poštovanje prema ruskom narodu i državi Rusiji.

Rusofil je osoba kojom vlada prorusko raspoloženje i koja podržava rusofilske metode.

rusofil

Rusofilija počinje svoj razvoj sa širenjem Ruskog Carstva u smislu spajanja teritorija i naroda što je u prošlom veku bilo rezultat otpora prema stereotipima o Rusiji koji su pristizali sa Zapada tokom Hladnog rata.

Rusofili se mogu doživljavati dvostruko – u negativnom i pozitivnom kontekstu pa se tako nekada taj pojam tumači i kao preterano, iracionalno ili neopravdano idealizovanje ruskih istorijskih, kulturnih, tradicionialnih i političkih prilika.

Rusofilija je naročito  prisutna u nekim lokalnim i ali i međunarodnim medijima.  Kao fenomen, uglavnom je prisutna kod pravoslavnih evporskih nacija. Naravno, rusofil može bit i osoba bilo koje nacionalnosti ali koja ima razloge za podršku rusofilstvu (vera, politički razlozi,stavovi…)

Šta znači rusofobija?

Nasuprot rusofiliji postoji i rusofobija. To je iracionalna netrpeljivost prema ruskoj politici, kulturi, istoriji i ostalim elementima ruskog identiteta.

Share.