Prosektura

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je prosektura? Na šta tačno mislimo kada kažemo prosektura?

Ustanova u kojoj se praktično rešavaju zadaci iz oblasti patološke anatomije naziva se prosektura.

Ako niste medicinski obarazovani ili upoznati sa pojmovima iz medicine male su šanse da znate značenje pojama prosektura. Ipak ako ste negde čuli ovaj pojam, u daljem tekstu objasnićemo Vam njegovo značenje.

Etimološki posmatrano sam pojam prosektura potekao je iz latinskog jezika od reči prosecutio koja ima značenje produžavanja, nastavljanja.

Prosektura se definiše kao ustanova u kojoj se praktično rešavaju zadaci iz oblasti patološke anatomije. Obično se nalazi u sklopu velike gradske ili državne bolnice,  ali danas postoje i veliki istraživački instituti koji se bave izučavanjem morfološke i fiziološke promene na čoveku.

Ove promene nastaju usled povreda ili delovanja neke bolesti. Kako bi se uočila prava priroda mikroskopskih promena koje se odvijaju u ćelijama čoveka neophodno je da prosektura bude adekvatno tehnički i tehnološki opremljenja.

Share.