Politikanstvo

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Politikanstvo

Šta je to politikanstvo?

Unošenje intriga u politički život iz sebičnih (ličnih) razloga naziva se politikanstvo.

Sve češće u medijima imamo priliku da čujemo izraz politikanstvo. Pojedinci često mešaju ovaj pojam sa reči politika iako on ima sasvim drugačije značenje. U slučaju da Vas zanima koje je to pravo značenje ove reči i kada se ona upotrebljava sledi objašnjenje.

Reč politikanstvo nastala je u Grčkoj i to kao pojam kojim su opisivani oni ljudi koji su se bavili opštim poliitičkim problemima, ali iz ličnog intersa, odnosno oni su te usluge naplaćivali i radili shodno svojoj slobodnoj volji.

Prema definiciji politika predstavlja proces i način donošenja odluka unutar jedne skupine ljudi, a koja je obično dobra za celu tu skupinu. Svi oni koji su angažovani u politici trebali bi da donose racionalne i ispravne odluke za dobrobit svih građana. Politikanstvo se razvilo kao pojam kojim su nazivani ljudi čije su odluke donošene uglavnom iz ličnih razloga. Ono se ogleda unošenjem brojnih intriga u politiku i politički život. Politikanstvo jeste i najmanja laž doneta iz lične koristi u politici, ali i mnoge krupnije stvari koje se u okviru iste dešavaju.

Share.