Patriotizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Patriotizam, šta je to? Znate li tačnu definiciju ovog pojma? A da li znate šta znači kada kažemo da je neko patriota?

Skup snažnih i iskrenih osećanja ljubavi prema otadžbini naziva se patriotizam.

Najjednostavnije rečeno patriotizam je ljubav prema otadžbini. Na našim prostorima često se u istom značenju koriste i pojmovi rodoljublje i domoljublje.

Bitno je istaći da se na patriotizam gleda pozitivno jer on isključuje idealizovanje svog i nipodaštavanje drugih naroda, kao i osećanje mržnje i diskriminacije ka drugim narodima. On se ogleda u poštovanju drugih naroda i kultura uz snažan osećaj pripadnosti sopstvenoj nacionalnoj kulturi.

Etimologija nas uči da je sam pojam patriotizam u naš jezik došao iz latinskog, od reči patria u značenju otadžbina, iako reč originalno potiče od grčkog patrios, što znači poreklo, pripadnost.

Po definiciji, patriotizam predstavlja skup snažnih i iskrenih osećanja ljubavi, poštovanja i privrženosti čiji su objekti sopstveni narod, nacionalna država i celokupan etnički prostor datog naroda, njegov jezik, nacionalna istorija, nacionalna kultura, predanje i tradicija, nacionalni simboli, te najznačajnije autentične nacionalne institucije iz sfere politike, odbrane, sporta, nauke, prosvete, kulture i religije.

Njegova je obaveza da se bori za slobodu svog naroda i suverenitet i celovitost svoje domovine, kao i da u sferi svog poslovnog, političkog i društvenog delovanja doprinosi ostvarivanju nacionalnih interesa, očuvanju nacionalne kulture i postizanju sveukupnog nacionalnog boljitka.

Mnogi patriotizam smatraju ideologijom, a ima onih koji smatraju da je isti vrsta posebnog pokreta naroda.

Osoba koja izražava ili oseća patriotizam naziva se patriota. Može se reći da su patriote osobe koje vole svoj narod i svoju zemlju, te da one imaju razvijenu nacionalnu svest i oformljen nacionalni indetitet.

Često dolazi do mešanja pojmova nacionalizam i šovinizam sa pojmom patriotizam, te je bitno istaći da se razliku od njih, patriotizam se nikako ne može posmatrati u negativnom smislu, pre svega jer on izražava ljubav prema domovini. Za razliku od njega, nacionalizam izdiže vlastitu naciju kao višu u odnosu na druge nacije, a šovinizam je mržnja prema nekom narodu, državi, naciji.

Share.