Ugljovodonik

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je ugljovodonik i kakvo je to jedinjenje? Pojam ugljovodonik se koristi u hemiji da označi vrstu jedinjenja.

Ugljovodonik je jedinjenje koje sadrži atome vodonika i ugljenika.

Ugljovodonici kao organska jedinjenja koja imaju kardinalno značenje u hemiji kao nauci, za takozvani kostur jedinjenja imaju atome ugljenika za koje se vezuju atomi vodonika. Od tipova veze između atoma i od broja atoma ta dva elementa zavise i osobine jedinjenja.

Osnovna podela ugljovodonika razlikuje aciklične, ciklične i heterociklične. Aciklične delimo na zasićene i nezasićene ugljovodonike.

Kod acikličnih ugljovodonika, atomi ugljenika su vezani lančano, kod zasićenih – atomi ugljenika su povezani isključivo jednostrukom kovalentnom vezom dok nezasićene ugljovodonike dalje delimo na alkene i alkine. Ciklični ugljovodonici imaju prstenaste strukture.

Heterocilični ugljovodonik je specifičan po tome što u svom prstenu sadrži i atome drugih hemijskih elemenata osim ugljenika i vodonika a to su na primer kiseonik, sumpor, azot.

Share.