Skrupula

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači kada kažemo da je “neko bez skrupula”?

Skrupula je reč čije značenje se odnosi na obzirnost, pravednost, osetljivost, savesnost, empatiju.

Kada u društvu čujemo da se o nekoj osobi govori da je beskrupulozna, to znači da nema skrupula, odnosno da nema obzira prema drugim ljudima i nekim ustaljenim vrednostima jednog društva. Takva osoba obično nema savesti ni obzira prema tudjim potrebama pa ni pravdi, a sve u cilju da sebi obezbedi neko, obično, materijalno dobro i korist.

Skrupula

Osim toga, kada neko “ima skrupula”, to možemo shvatiti tako da ta osoba jeste revnosna i odgovorna ali može biti i preterano bojažljiva, previše opterećena zadacima koji su joj povereni ili pak zabrinute prirode i plašljive naravi.

Ipak, pojam skrupula se koristi još u geometriji odnosno matematici. Naime, skrupula je deseti deo jedne linije ili šezdeseti deo stepena što je zapravo jedan minut.

Share.