Tron

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je tron, koje značenje ima imenica tron?

Tron je presto, po pravilu uzvišena pozicija namenjena vladarima.

Sa istim značenjem koriste se i reči prestol ili prestolje. Pojam znači: službena ili svečana stolica na kojoj sedi monarh ili vladalac tokom javnih dešavanja odnosno ceremonija.

Sesti na tron u prenesenom značenju znači biti proglašen vladarom, zauzeti ili preuzeti vlast.

Nekada se kao sinonimi za reč tron koriste reči moć i čast. Tron mogu imati i crkveni velikodostojnici.

U svakodnevnom govoru, izrazi „stupiti na tron, preuzeti tron, biti zbačen sa trona“ koristi se i za pobede sportista, uspehe naučnika, razne nagrade poznatih ličnosti…

Share.