Supstanca

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je supstanca? Kakvo značenje taj pojam ima u hemiji?

Definicija u hemiji glasi da je supstanca oblik postojanja neke materije.

Supstanca ili supstancija se sastoji od atoma koji se sastoje od neutrona, protona i elektrona. Nauka danas poznaje oko čak 17 miliona različitih supstanci dok se svega 100 000 praktično i koristi.

Postoje supstance koje se nalaze u prirodi u izvornom stanju dok postoje i supstance koje se iz koristi proizvode u laboratorijama, veštačkim putem.

Različitost supstanci odlikuje se prema nekim osnovnim osobinama kao što su boja, ukus, miris, gustina, temperatura ključanja, topljenja…

Ova svojstva su fizička svojstva a hemijska svojstva su ona koja definišu reakcije sa drugim materijama. Hemija je nauka koja se prvenstveno bavi izučavanjem osobina i reakcija različitih supstanci i materija.

Share.