Filozofija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je filozofija? Šta znači kada nekome kažemo da previše filozofira?

Nauka koja se bavi opštim i temeljnim problemima u vezi sa stvarnošću, postojanjem, znanjem, vrednostima, razumom, umom i jezikom naziva se filozofija.

Pojam filozofije spada u najšire oblasti akademskog izučavanja, a ujedno je jedna od najstarije izučavanih oblasti koja postoji više od 2500 godina. Brojne su definicije ove reči, te nas ne treba čuditi činjenica što veliki broj ljudi ima pogrešnu percepciju o ovom pojmu.

Etimologija nas uči da je sam termin filozofija potekao iz grčkog jezika, i to od gčrkog glagola φίλειν (flein), u značenju voleti i imenice σοφία (sofija), što znači mudrost. Zajedno ove dve reči čine termin filozofija, čije doslovno značenje glasi ljubav parema mudrosti.

Po definiciji, filozofija predstavlja nauku koja se bavi opštim i temeljnim problemima u vezi sa stvarnošču, postojanjem, znanjem, vrednostima, razumom, umom i jezikom. Potrebno je napomenuti da su mnoge definicije filozofije kao nauke, koje se suštinski bitno ne razlikuju.

Filozofija se jednostavnije može definisati kao pokušaj razumevanja misterije egzistencije i stvarnosti. Jedan od bitnih procesa koje izučava filozofija jeste odnos između ljudskog društva i prirode.

Filozof je naziv za osobu koja se bavi filozofijom. Takođe, ovaj pojam koristi se za mudrog čoveka ili čoveka kojeg zanima istraživanje istine o svetu. Na našim prostorima često se termin filozof koristi žargonski odnosno u prenesenom značenju i to za osobu koja previše mudruje ili pak za čoveka čije je misli i reči teško razumeti.

Ovde je bitno istaći značenje još jedne reči, a to je pojam filozofirati. Filozofirati znači baviti se filozofijom, odnosno misliti i istaživati istinu o svetu i životu. U prenesenom značenju filozofirati ima negativnu konotaciju i koristi se da označi ljudi koji previše mudruju, odnosno prikazuju osobu koja previše pametuje drugima.

Share.