Portfolio

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je portfolio? Koja sve značenja ima ovaj pojam i u kojem kontekstu se može koristiti?

U najopštijem značenju portfolio predstavlja skup svih reprezenativnih i najboljih kvalifikacija koje se vezuju za nekog pojedinca, udruženje, preduzeće ili kompaniju.

Pojam portfolio sve češće možemo čuti u svakodnevnoj komunikaciji, a nezaobilazan je kada je reč o biznisu i politici. Veliki broj značenja i upotreba koje ova reč ima, često nas mogu zbuniti zbog čega čemo najpre dati njenu najopštiju definiciju koja glasi:

“Porftolio se definiše kao skup svih reprezentativnih i najboljih kvalifikacija koje se vezuju za nekog pojedinca, udruženje, preduzeće ili kompaniju.”

Koje će značenje imati termin portfolio u rečenici, pre svega će zavisiće od njenog konteksta na koji morate obratiti posebnu pažnju kako ne bi došlo do zabune.

Portfolio se često definiše i kao skup svih finansijskih sredstava koje neki pojedinac ili preduzeće poseduje. On se može sastojati od novca ili od vrednostih papira. Portfolio bi trebao da ocrtava finansijske potrebe i da bude usklađen sa trenutnim, ali i sa željenim budućim finansijskim položajem.

Poslovni portfolio jedne kompanije predstavlja ukupnost njenih poslova i proizvoda.

Što se tiče samog termina portfolio on je postojao još u doba Renesane, a koristio se da označi album koji je predstavljao umetnike i arhitekte koji su želeli da učestvuju u izgradnji određenog objekta ili pak su konkurisali za mesto u Akademiji umetnosti.

Brojna su značenja pojma proftfolio, a njegova primena je zastupljena u gotovo svim naučnim disciplinama.

U pedagogiji, portfolio se definiše kao način za snimanje, skladištenje i procenu individualnih postignuća učenika u određenom period obrazovanja. Drugim rečima, portfolio je pokazatelj sposobnosti određene osobe.

Portfolio takođe predstavlja i radnu fasciklu koja sadrži informacije o iskustvu i postignuću određene osobe. Reč je o poboljšanoj, detaljnijioj i potpunijom biografiji.

Interesantno je da se reč portfolio može koristiti i u značenju torba, novčanik, sef, tašna, odnosno često se koristi da označi mesto gde se čuva novac.

Share.