Mitologija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je mitologija? Koje značenje ima pojam mitologija, a koje pojam mit?

Mitologija je nauka koja sistematiski sakuplja i proučava sadržaj, oblik, značenje i poreklo mitova.

Ovaj pojam se takođe koristi da ozači skup mitova i legendi o božanstvima i herojima.

Iako većina ljudi zna za pojam mitologija, malo njih ima pravilnu percepciju šta on stvarno predstavlja i koja značenja ima. Naime, većina nas zna da je mitologija skup legendi o određenom božanstvu ili heroju, a da li znate da to nije jedino značenje koje ima ova reč?

Ako posmatramo pojam mitologija sa etimološke strane, videćemo da ova reč predstavlja složenicu grčkih reči: mitosšto znači bajka, priča i logos – što znači nauka, znanje, govor. U najopštijem značenju koje ovaj pojam ima na našim prostorima on predstavlja skup mitova, epova i legendi o polubogovima, božanstvima i herojima koji pripadaju određenoj etničkoj skupini.

Na svetu najpoznatija je grčka mitologija, a odmah za njom sledi rimska. Obe mitologije prepune su priča i legendi o bogovima koje pokušavaju da objasne nastanak sveta, davne početke civilizacije, struktura kosmosa, ali i prošlost i budućnost čoveka.

Mit se definiše kao priča koja prati događaje natprirodnih i božanskih bića. U našoj civilizaciji mitova je veoma puno jer su ljudi imali potrebu da dosta toga kažu i pokušaju da objasne naizgled neobjašnive pojave i stvari. Ono što je bitno istaći, to je da u osnovni mita uvek se nalazi neki istinit događaj.

Sam termin mitologija predstavlja i naziv nauke koja se bavi sistemskim sakupljanjem i proučavanjem sadržaja, oblika i značenja mitova.

Poret toga, mitologija je naziv za mnogobožačke religije starog veka. Potreba za mitologijom javlja se težnjom naroda da olakšaju svoj teški život.

Share.