Mitologija

0

Šta je mitologija? Koje značenje ima pojam mitologija, a koje pojam mit?

Mitologija je nauka koja sistematiski sakuplja i proučava sadržaj, oblik, značenje i poreklo mitova.

Ovaj pojam se takođe koristi da ozači skup mitova i legendi o božanstvima i herojima.

Iako većina ljudi zna za pojam mitologija, malo njih ima pravilnu percepciju šta on stvarno predstavlja i koja značenja ima. Naime, većina nas zna da je mitologija skup legendi o određenom božanstvu ili heroju, a da li znate da to nije jedino značenje koje ima ova reč?

Ako posmatramo pojam mitologija sa etimološke strane, videćemo da ova reč predstavlja složenicu grčkih reči: mitosšto znači bajka, priča i logos – što znači nauka, znanje, govor. U najopštijem značenju koje ovaj pojam ima na našim prostorima on predstavlja skup mitova, epova i legendi o polubogovima, božanstvima i herojima koji pripadaju određenoj etničkoj skupini.

Na svetu najpoznatija je grčka mitologija, a odmah za njom sledi rimska. Obe mitologije prepune su priča i legendi o bogovima koje pokušavaju da objasne nastanak sveta, davne početke civilizacije, struktura kosmosa, ali i prošlost i budućnost čoveka.

Mit se definiše kao priča koja prati događaje natprirodnih i božanskih bića. U našoj civilizaciji mitova je veoma puno jer su ljudi imali potrebu da dosta toga kažu i pokušaju da objasne naizgled neobjašnive pojave i stvari. Ono što je bitno istaći, to je da u osnovni mita uvek se nalazi neki istinit događaj.

Sam termin mitologija predstavlja i naziv nauke koja se bavi sistemskim sakupljanjem i proučavanjem sadržaja, oblika i značenja mitova.

Poret toga, mitologija je naziv za mnogobožačke religije starog veka. Potreba za mitologijom javlja se težnjom naroda da olakšaju svoj teški život.


Click Here To Join Native Media
Share.

Leave A Reply