Mrcina

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to mrcina?

Mrcina je pojam koji se odnosi na telo uginule životinje.

Da li ste čuli za pojam mrcina? A znate li koje je njegovo značenje?

Termin mrcina na našim prostorima koristi se da označi telo umrle životinje. Jednostavnije rečeno mrcina je strvina, lešina.

mrcina

Mrcina kreće da postoji nakon što životinja ugine i već od tog trenutka, telo životinje kreće da se raspada i time privlači sve veći broj životinja koje se hrane istom. Mrcina je jako važna za ekosistem, jer predstavlja izvor hrane velikim mesojedima i svaštojedima.

Kod nas u svakodnevnoj komunikaciji često se može čuti izraz mrcina, ali uglavnom korišćen u svom pejorativnom značenju u kojem označava bespoličara, odnosno izuzetno lenjog čoveka kojem je mrsko i da živi, a ne da radi.

Mrcina se upotrebljava i u značenju ogromnog čoveka, odnosno osobe sa viškom kilograma.

Share.