Pasmina

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Pasmina

Pasmina je skup istovrsnih primeraka jedne vrste ili podvrste životinje, čije se fizičke i karakterne osobine nasleđuju iz generacije u generaciju. To je rasa, soj, grupa životinjskih primeraka u jednoj vrsti, s naoričitim osobinama koje se prenose na potomstvo. Većina pasmina je plod selekcije koju je izvršio čovek.

Smatra se da uzgoj čitokrvnih pasa potiče još iz vremena starih Grka i Rimljana. Nauka o uzgoju, selekciji i odgoju čitoskrvnih pasa se naziva kinologija. Danas, kinološka organizacija ima 84 članova , pri čemu je jedan član – jedna država, i priznaje 339 pasmina, od kojih je svaka pasmina „vlasništvo“ matične zemlje, koja je odgovorna za standard , odnosno opis idealnog pripadnika pasmine.

Rodovnica je dokument koji otvrđuje poreklo određenog psa. U njoj su navedeni predci tog psa, njihovi kvaliteteti, kako bi se u narednim geteracijama što više izbegle mane a istakle vrline određene pasmine.

Mnoge pasmine imaju slično poreklo, izgled i karakterne osobine. Neke su doprinele nastanku drugih pasmina, neke su vezane samo za određena geografska područja, a neke izgledaju isto s minimalnim ralikama u veličini ili boji dlake.

Neke pasmine nastale su određenoj zemlji uvežene su kasnije u neku drugu zemlju, pa su zbog načina uzgoja ili pak ograničenog genskog potencijala tokom vremena promenile izgled.

Svaka pasmina ima svoje karakteristike, koje se ne ogledaju samo u različitom izgledu, već i u karakteru pasa. Određene pasmine su izdealne za čuvanje stoke, druge su odlične za traganje za ljudima, postoje one koje su pre svega dobre za čuvanje objekata.

Smatra se da ne postoji najinteligentnija pasmina na svetu.

Share.

Leave A Reply