Istraživanje

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači pojam istraživanje?

Drugi izraz za istraživanje jeste ispitivanje.

Kada kažemo istraživane prva asocijacija nas vodi putem naučnog istraživanja, ali istraživanje nije niti mora uvek biti naučno.

Kada se želi vršiti neko istraživanje postoji postupak kojim se često upravljamo. Prvo se određuje tačno ono što se želi istražiti, saznati, zatim treba odrediti od koga se želi saznati-izvor podataka, potom postoji i više načina prikupljanja podataka pa se treba napraviti uži izbor. Dalje za kraj, dobro je odabrati i način obrade rezultata.

Za razliku od teorijskog postoje i empirijska istraživanja, odnosno istraživanja na osnovu iskustva, opipljivih stvari. Takođe, postoje eksperimentalna istraživanja, na osnovu ekspreimenta iliti uzročno posledičnih reakcija.

Istraživanja postoje u svim oblastima, kako u medicini tako i u psihologiji, matematici, fizici, marketingu, metodologiji i td.

Na primer, glavne metode istraživanja u psihologiji su samoopažanje, opažanje u prirodnim uslovima, anketno ispitivanje, proučavanje slučajeva i eksperiment.

Što se tiče samog naučnog, najčešće pominjanog istraživanja, prema definiciji to je sistematsko, plansko i objektivno ispitivanje nekog problema, prema određenim metodološkim pravilima, a čiji je cilj pružanje pozdanih i preciznih odgovora na unapred postavljeno pitanje.

Svako istraživanje započinje formulacijom problema i cilja istraživanja, kao i definisanjem osnovnih varijabli (promenljivih pojava), hipoteza, izbor metoda i tehnika istraživanja. Kod naučnog istraživanja po završetku procesa piše se naučni rad ili monografija koji ostaje kao rezultat i pisani dokument na osnovu koga se ima uvid u rezultate istraživanja i kako su se oni dobili.

Share.